ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

ไดนามิค เอ็นจีวี-แอลเอ DYNAMIC NGV-LA

ไดนามิค เอ็นจีวี-แอลเอ DYNAMIC NGV-LA

[DYNAMIC NGV-LA] น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงชนิดเถ้าต่ำ ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์ก๊าซเชิงพาณิชย์ เช่น รถบรรทุก, รถหัวลาก, รถทัวร์ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV/CNG/LNG หรือ LPG เป็นเชื้อเพลิง High performance low-ash engine oil. Desinged for gas engine of commercial vehicles such as trucks, trailers and buses running with NGV/CNG/LNG or LPG

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับยานยนต์พาณิชย์อเมริกันที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง (CNG, NGV, LPG) เช่น รถบรรทุก รถบัส ของ Cummins, Detroit และเครื่องยนต์ก๊าซจีนบางยี่ห้อ  

• แนะนำสำหรับเครื่องยนต์ก๊าซล้วน (CNG, NGV, LPG) ของรถบรรทุก รถบัส และปิคอัพ ที่ต้องการเถ้าซัลเฟตต่ำ

คุณสมบัติพิเศษ

• ทนความร้อนสูง และป้องกันการเกิดโคลน

• ปกป้องเครื่องยนต์ดีเยี่ยม 

• ลดปัญหากาจุดระเบิดซ้ำซ้อน และหัวเทียนบอด

• ยืดอายุการใช้งานยาวนาน

*โปรดตรวจสอบปริมาณเถ้าซัลเฟตที่เหมาะสมกับจากผู้ผลิตเครื่องยนต์แนะนำ

มาตรฐาน

CUMMINS CES 20074

APPLICATION

• Designed for American gas-fueled commercial vehicles such as Cummins or Detroit Diesel trucks and buses and certain Chinese gas engine trucks. 

• Recommended for dedicated gas-fueled engines (CNG, NGV, LPG) such as trucks, buses and pickup trucks where require low sulphated ash content.

KEY FEATURES

• Superior heat resistance and prevent sludge formation

• Excellent engine protection

• Minimize detonation and spark splug fouling problem 

• Extended oil drain intervals

* Please check the proper sulfated ash level from engine manufacturers

STANDARDS

CUMMINS CES 20074