ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

เพอร์ฟอร์มา PERFORMA

เพอร์ฟอร์มา PERFORMA

[PERFORMA] น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน รวมถึงใช้ได้กับเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์สูงถึง E85 High performance motor oil. Suitable for passenger cars. Compatible with ethanol blended gasoline up to 85%.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85

• เหมาะสำหรับรถที่มีอาการเครื่องหลวม หรือมีการกินน้ำมันเครื่องสูง

คุณสมบัติพิเศษ

• รักษาความสะอาด ป้องกันการเกิดโคลน  

• ปกป้องเครื่องยนต์ตลอดการใช้งาน

• ลดการเติมพร่อง

มาตรฐาน

API SN

ราคาขายปลีก : 560 บาท (4 ลิตร); 145 บาท (1 ลิตร)

APPLICATION

• Designed for gasoline passenger cars using gasoline, ethanol blended gasoline E10, E20 and E85.

• Recommended for high mileage cars with high engine top-up rate.

KEY FEATURES

• Keep engine clean and reduce deposits

• Provide high wear protection

• Reduce engine oil top-up rate

STANDARDS

API SN

Retail Price : 560 THB (4 litres); 145 THB (1 litre)