ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

เพอร์ฟอร์มา ซินเธติคเอ็นจีวี PERFORMA SYNTHETIC NGV

เพอร์ฟอร์มา ซินเธติคเอ็นจีวี PERFORMA SYNTHETIC NGV

[PERFORMA SYNTHETIC NGV] น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% ที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV หรือ LPG ร่วมกับเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง Superior fully synthetic motor oil. Especially designed for bi-fuel passenger cars using compressed natural gas (CNG/ NGV), LPG and gasoline fuel.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง 

• เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85

คุณสมบัติพิเศษ

• เพิ่มสมรรถนะสูงสุดให้กับเครื่องยนต์

• เพิ่มระดับการปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพ

• ลดการเติมพร่อง

• ป้องกันการเกิดโคลน และทำให้เครื่องยนต์สะอาด

• ยืดอายุการใช้งานยาวนานสูงสุด

มาตรฐาน

• API SN/CF

ราคาขายปลีก : 2,080 บาท (4 ลิตร); 545 บาท (1 ลิตร)

APPLICATION

• Designed for  bi-fuel passenger cars using compressed natural gas (CNG/ NGV), LPG and gasoline fuel.

• Recommended for vehicles using gasoline, ethanol blended gasoline E10, E20 and E85.

KEY FEATURES

• Maximize engine performance and power

• Superior engine wear protection

• Reduce engine oil top-up rate

• Prevent sludge formation and keep engine clean

• Extended oil drain intervals

STANDARDS

• API SN/CF

• ACEA A3

Retail Price : 2,080 THB (4 litres); 545 THB (1 litre)