ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

เพอร์ฟอร์มา ซูเปอร์ ซินเธติค PERFORMA SUPER SYNTHETIC

เพอร์ฟอร์มา ซูเปอร์ ซินเธติค PERFORMA SUPER SYNTHETIC

[PERFORMA SUPER SYNTHETIC] น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% คุณภาพสูงสุด ผสมผสานเทคโนโลยี HFS และ VI 200++ ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ECO Car และรถรุ่นใหม่ที่แนะนำน้ำมันเครื่องเบอร์ SAE 0W-20 Ultra-premium fully synthetic motor oil combining with HFS Technology and VI 200++. Formulated for ECO cars and modern vehicles recommended SAE 0W-20 viscosity grade.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่ที่แนะนำน้ำมันเครื่องเบอร์ความหนืด SAE 0W-20 และ 5W-20

• เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่มีระบบ Start-Stop การสตาร์ทเครื่องยนต์บ่อยครั้ง เช่น รถไฮบริด

คุณสมบัติพิเศษ

• เป็นผลการทดสอบเปรียบเทียบการใช้เชื้อเพลิงของรถยนต์คันเดียวกัน ที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นประเภทกึ่งสังเคราะห์ความหนืด 10W-40 โดยสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.
• คำแนะนำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น 0W-20 ของเครื่องยนต์เบนซิน เป็น 15,000 กิโลเมตร จากคำแนะนำของ OEM ที่ 10,000 กิโลเมตร ของน้ำมันหล่อลื่นประเภทเดียวกัน (เป็นผลการทดสอบ Oil Drain Intervals (ODI) เปรียบเทียบกับน้ำมันหล่อลื่น 0W-20 ของเครื่องยนต์เบนซิน ของสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.)

• VI 200++ ให้การปกป้องสูงสุดทุกอุณหภูมิ โดยเฉพาะการขับขี่ในเมือง

• HFS Technology  เพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องและลดการเติมพร่อง

• ประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด

• เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ ออกตัว เร่งแซงสูงสุด

• ยืดอายุการใช้งาน ยาวนานสูงสุด

• ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลง 6.4% โดยปริมาตร[1] 

• และสามารถยืดระยะทางการใช้มากกว่า 1.5 เท่าเทียบกับน้ำมันหล่อลื่นประเภทเดียวกัน[2]                

มาตรฐาน

• API SN 

ราคาขายปลีก : 1,615 บาท (3 ลิตร)

APPLICATION

• Designed modern gasoline fueled vehicles  recommended SAE 0W-20 and 5W-20.

• Recommend for engine under start-stop system such as modern hybrid vehicles.

KEY FEATURES

• VI 200++ technology to deliver ultra wide protection in city car driving 

• HFS Technology to offer extra protection and reduce oil top-up

• Maximize fuel economy

• Improve engine power and performance

• Extended oil drain intervals

STANDARDS

API SN 

Retail Price : 1,615 THB (3 litres)