ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

เพอร์ฟอร์มา เอ็นจีวี PERFORMA NGV

เพอร์ฟอร์มา เอ็นจีวี PERFORMA NGV

[PERFORMA NGV] น้ำมันเครื่องเทคโนโลยีสังเคราะห์ ออกแบบสำหรับรถยนต์เบนซินที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV หรือ LPG เป็นเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ Synthetic technology motor oil. Recommended for high performance passenger cars running with CNG/NGV, LPG and gasoline fuel.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง 

• เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85

คุณสมบัติพิเศษ

• ทนความร้อนสูง ยืดอายุเครื่องยนต์ก๊าซ

• รักษาความสะอาด ป้องกันการเกิดโคลน

• ลดการสึกหรอของชิ้นส่วนและชุดขับเคลื่อนวาล์ว

• ยืดอายุการใช้งานยาวนาน

มาตรฐาน

API SN 

ราคาขายปลีก : 790 บาท (4 ลิตร); 200 บาท (1 ลิตร)

APPLICATION

• Designed for  bi-fuel passenger cars using compressed natural gas (CNG/ NGV), LPG and gasoline fuel.

• Recommended for vehicles using gasoline, ethanol blended gasoline E10, E20 and E85.

KEY FEATURES

• Excellent heat resistance to prolong engine life

• Keep engine clean and reduce deposits

• Reduce wear of engine parts and valve trains

• Extended oil drain intervals

STANDARDS

API SN 

Retail Price : 790 THB (4 litres); 200 THB (1 litre)