ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

เพอร์ฟอร์มา แก๊ส เทค PERFORMA GAS TECH

เพอร์ฟอร์มา แก๊ส เทค PERFORMA GAS TECH

[PERFORMA GAS TECH] น้ำมันเครื่องเทคโนโลยีสังเคราะห์ ออกแบบสำหรับรถโดยสารเบนซินที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV หรือ LPG เป็นเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ เช่น รถแท๊กซี่, รถตู้โดยสาร Synthetic technology motor oil. Suitable for commercial passenger cars running with CNG/NGV, LPG and gasoline fuel such as taxi and van.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• ออกแบบสำหรับรถโดยสารเบนซินที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง เช่น รถแท๊กซี่, รถตู้โดยสาร

• เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85

คุณสมบัติพิเศษ

• ลดการเติมพร่องจากการวิ่งต่อเนื่อง

• ลดปัญหาการเกิดโคลน

• ทนความร้อนได้ดี

• ลดการสึกหรอของชิ้นส่วนต่างๆ

มาตรฐาน

API SN 

ราคาขายปลีก : 565 บาท (4 ลิตร); 150 บาท (1 ลิตร)

APPLICATION

• Designed for  bi-fuel passenger cars using compressed natural gas (CNG/ NGV), LPG and gasoline fuel.

• Recommended for vehicles using gasoline, ethanol blended gasoline E10, E20 and E85.

KEY FEATURES

• Reduce engine oil top-up rate for long run driving

• Reduce deposits

• High thermal stability

• Reduce engine wear

STANDARDS

API SN 

Retail Price : 565 THB (4 litres); 150 THB (1 litre)