ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที ไดนาแทรค ที300 PTT DYNATRAC T300

พีทีที ไดนาแทรค ที300 PTT DYNATRAC T300

[PTT DYNATRAC T300] น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรมรุ่นใหม่ เช่น รถไถเดินตาม รถอีแต๋น และเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรม High quality monograde diesel engine oil. Suitable for agricultural diesel engines such as pushcarts, power tillers and multi-purpose diesel engines.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรมรุ่นใหม่ เช่น  รถไถเดินตาม  รถอีแต๋น  และเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรม

• เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรมรุ่นใหม่ เช่น  รถไถเดินตาม  รถอีแต๋น

คุณสมบัติพิเศษ

• รักษาความสะอาด ป้องกันการเกิดโคลน  

• ปกป้องเครื่องยนต์ตลอดการใช้งาน

• รักษาสมรรถนะของเครื่องยนต์

มาตรฐาน

• API CF/SF

• ACEA E2

• ALLISON C-4

• CAT TO-2

ราคาขายปลีก : 325 บาท (3 ลิตร)

APPLICATION

• Designed for agricultural diesel engines such as pushcarts, power tillers and multi-purpose diesel engines.

• Recommended for diesel engines of multi-purpose equipment.

KEY FEATURES

• Keep engine clean and reduce deposits

• Provide high wear protection

• Maintain engine performance

STANDARDS

• API CF/SF

• ACEA E2

• ALLISON C-4

• CAT TO-2

Retail Price : 325 THB (3 litre)