ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที โมลด์ ออยล์ ซี PTT MOLD OIL C

พีทีที โมลด์ ออยล์ ซี PTT MOLD OIL C

[PTT MOLD OIL C] น้ำมันทาแบบชนิดผสมน้ำ เกรดน้ำมันแร่ (Mineral) เมื่อผสมน้ำแล้วจะมีลักษณะเป็นสีขาวคล้ายน้ำนม (Milky) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิดพาราฟินิก (Paraffinic) คุณภาพสูง An emulsifiable mold oil which forms a dense white emulsion with water.It produced from high quality paraffinic base oil.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้สำหรับทาแบบสำหรับงานคอนกรีต อาทิเช่น คอนกรีตแผ่นพื้น ผนัง เสาเข็ม กระเบื้องมุงหลังคา เป็นต้น- ใช้อัตราส่วนผสม 1 : 6 (น้ำมัน:น้ำ) สำหรับงาน คอนกรีตแผ่นพื้น/ ผนัง ที่มีความหนา ไม่เกิน 5 cm หรืองานเสาเข็มที่มีความหนาไม่เกิน 30 cm- ใช้อัตราส่วนผสม 1 : 5 (น้ำมัน:น้ำ) สำหรับงาน คอนกรีตแผ่นพื้น/ ผนัง ที่มีความหนามากกว่า 5 cm หรืองานเสาเข็มที่มีความหนามากกว่า 30 cm

คุณสมบัติพิเศษ

• ป้องกันการเกาะติดของแม่แบบ และแผ่นกระเบื้อง

• ป้องกันการเกิดสนิมของแม่แบบ

• ละลายน้ำได้ดี ทั้งน้ำประปา และน้ำบาดาล

• ละลายน้ำได้ดี โดยไม่เกิดการแยกชั้นของน้ำมัน

• ไม่มีกลิ่นรุนแรง

• ไม่ทำให้เกิดคราบสกปรกบนกระเบื้อง และแม่แบบ

APPLICATION

Suitable for all types of concrete moulding operations such as concrete slab and pillar, concrete roof tile and many other operations- Oil to water ratio: 1:6 for concrete slab which is less than 5 cm thick and concrete pillar which is less than 30 cm thick.- Oil to water ratio: 1:5 for concrete slab which is more than 5 cm thick and concrete pillar which is more than 30 cm thick.

KEY FEATURES

• Prevents buildup of concrete on forms.

• Prevents rusting of metal forms.

• Easily to soluble in tap water or underground water.

• Easily to soluble in water without separation.

• Low odor

• Light color and provides clean surface.