ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที พาราเฟ็กซ์ PTT PARAFEX

พีทีที พาราเฟ็กซ์ PTT PARAFEX

[PTT PARAFEX] น้ำมันพาราฟินิก (Paraffinic Oil) สำหรับกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ และผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดต่างๆ It is used as raw materials for particular products, produced from high quality paraffinic base oils.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้น้ำมันกลุ่มพาราฟินิก (Paraffinic Oil) เป็นส่วนผสม เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการผสมวัตถุดิบให้เข้ากัน และสามารถใช้งานเป็นน้ำมันหยอดทิ้งในจุดที่ภาระงานไม่หนักในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

คุณสมบัติพิเศษ

• ทนความร้อน และต้านทานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี

• เนื้อน้ำมันใส มีสีอ่อน และมีความคงตัวของสีที่ดี

• จุดวาบไฟสูง และมีอัตราการระเหยต่ำ

• มีดัชนีความหนืดสูง 

APPLICATION

• Suitable for use in production processes which have mineral oil as component of the products

• Can be used as economical once through lubricating oils for light duty applicantions

KEY FEATURES

• Good thermal and oxidation stability.          

• Exhibit good color stability.                          

• High flash point and low volatility .              

• High viscosity index.