ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที รับทีดา PTT RUBTEDA

พีทีที รับทีดา PTT RUBTEDA

[PTT RUBTEDA] น้ำมันผสมยางชนิดมลพิษต่ำ (Low aromatic) ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผสมยางเพื่อช่วยให้การผสมยาง และสารเคมีต่างๆ เข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามที่กลุ่มประเทศยุโรปกำหนด คือ มีปริมาณ Polyacrylic Aromatic (PCA) ไม่เกิน 3 % Low aromatic rubber process and extender oil, produced from high quaility base oils. PTT Rubteda 401 is suitable for use in rubber production processes to improve rubber quality. PTT Rubteda 401 has PCA content not over than 3%.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิยตยางต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ ยางรถจักรยาน ยางสำหรับทำรองเท้าฟองน้ำ พื้นรองเท้าผ้าใบ เป็นต้น

คุณสมบัติพิเศษ

• มีความสามารถในการละลายสูง                    

• ช่วยให้การผสมยางกับสารเคมีต่างๆเข้ากันได้ดี         

• ไม่เป็นอันตรายกับผู้งาน และไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม

APPLICATION

• Suitable for use in rubber production processes to improve rubber quality.        

• Suitable for use in production process which has mineral oil as one component of the product.

KEY FEATURES

• Good solubility, high flash point and low volatility.                                           

• Good mixing ability with other raw material and additives.                          

• Non toxic and environmental friendly.