ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที รับเบอรา PTT RUBBERA

พีทีที รับเบอรา PTT RUBBERA

[PTT RUBBERA] น้ำมันผสมยาง ใช้เป็นวัตุดิบสำหรับกระบวนการผสมยางเพื่อให้การผสมยางและสารเคมีต่างๆ เข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic ที่มีคุณภาพสูงและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามที่กลุ่มประเทศยุโรปกำหยด คือ มีปริมาณ Polycyclic Aromactic Oil-mixed rubber product, used as a raw material in rubber processes so as to enhance homogeneous miscibility of rubber and additive chemicals. PTT Rubbera 400 is produced from high quality base oil. PTT rubbera 400 have PCA content not over than 3%.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้ในกระบวนการการผลิตยาง ทำให้การบดยาง และการผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้ง่ายขึ้น และเหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมยางสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ รองเท้า และท่อยางต่างๆ

คุณสมบัติพิเศษ

• มีความสามารถในการละลายสูง                      

• ช่วยปรับคุณสมบัติของยาง และทำให้การผสมยางกับสารเคมีต่างๆเข้ากันได้ดี                  

• ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน และไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม

APPLICATION

• Used as rubber process oil so that grinding and homogeneous mixing rubber are easily chemicals.                

• Suitable as a raw material in rubber process for automotive tire industries, rubber shoes and rubber tubes.

KEY FEATURES

• High solvency                                      

• Improve rubber characteristic and enchance homogeneous miscibility of rubber and chemicals.                           

• No hazard for user and environmental friendly.