ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที รัฟเฟล็กซ์ PTT RUBFLEX

พีทีที รัฟเฟล็กซ์ PTT RUBFLEX

[PTT RUBFLEX] น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานกลุ่มพาราฟินิก (Paraffinic Oil) It is used as raw materials for particular products, produced from high quality paraffinic base oils.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตยางรถยนต์ รองเท้า และท่อยางต่างๆ เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการผสมวัตถุดิบให้เข้ากัน และสามารถใช้งานเป็นน้ำมันหยอดทิ้งในจุดที่ภาระงานไม่หนักในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

คุณสมบัติพิเศษ

• ช่วยปรับคุณสมบัติ Plasticity และ Tensile Strength ของยาง ทำให้ยางยืดหยุ่นดี

• ทนความร้อน และต้านทานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี

• เนื้อน้ำมันใส มีสีอ่อน และมีความคงตัวของสีที่ดี

• จุดวาบไฟสูง และมีอัตราการระเหยต่ำ

APPLICATION

• Suitable for use in production processes which have mineral oils as component of the products.
• Can be used as economical once through lubricating oils for light duty applicantions.

KEY FEATURES

• Adjust plasticity and tensile properties of rubber to provide good flexibility.                      

• Good thermal and oxidation stability.             

• High viscosity index                                          

• Exhibit good color stability.                              

• High flash point and low volatility.