ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที รัฟโฟลว์ PTT RUBFLO

พีทีที รัฟโฟลว์ PTT RUBFLO

[PTT RUBFLO] น้ำมันหล่อลื่นพิเศษ ใช้สำหรับกระบวนการ การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นชนิดนี้ได้ Rubber process and extender oil, produced from high quality base oils. PTT RUBLO 101L is suitable for use in rubber production processes to improve rubber quality.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นเป็นส่วนผสม และใช้เป็นสารหล่อลื่นงานเบาแบบหยอดทิ้ง อย่างประหยัด 

คุณสมบัติพิเศษ

• มีความสามารถในการละลายสูง จุดวาบไฟสูงและอัตราการระเหยต่ำ

• ทนความร้อนสูงและการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่นได้ดี            

APPLICATION

• Suitable for use in rubber production process to improve a rubber quality.          

• Suitable for use in production process which has mineral oil as one component of the product. 

• Can be used as economical lubricating and once through oils. 

KEY FEATURES

• Good solubility, high flash point and low volatility.  

• High thermal and oxidation stability.