ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที อะโรเม็กซ์ PTT AROMEX

พีทีที อะโรเม็กซ์ PTT AROMEX

[PTT AROMEX] น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในขบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ และใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นเอนกประสงค์สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม Lubricating oil product which is used as raw material for producing goods. They are also used as multipurpose lubricating oil in industrail machine.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นเป็นส่วนผสม และใช้สำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์ และเหมาะสำหรับใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้งานเบาถึงปานกลาง นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นน้ำมันแบบหยอดทิ้งได้ 

คุณสมบัติพิเศษ

• ทนความร้อน ป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน  

• คงทนต่อการเสื่อมสภาพ อายุการใช้งานยาวนาน    

• มีความสามารถในการละลายสูง 

APPLICATION

• Used as raw material in manufacturing that has lubricating oil blened in the products and product coating                     

• Low to moderate load carrying lubrication                                                

• Drip feed lubrication 

KEY FEATURES

• High temperature resistance and anti-oxidation                                                 

• Long-lasting life and stable for use      

• High solvency