ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที ไวท์เทค PTT WHITECH

พีทีที ไวท์เทค PTT WHITECH

[PTT WHITECH] น้ำมันหล่อลื่นประเภทพาราฟิน ( Paraffinic oil ) ที่มีความบริสุทธิ์สูง มีความคงทนต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี สามารถใช้เป็นน้ำมันในกระบวนการผลิตได้หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมยาง พลาสติก สิ่งทอ เป็นต้น It is produced from high-quality hydrotreated paraffinic base oil containing high purity of saturated paraffin. PTT Whitech is exceptional in oxidation stability that suit for many manufacturing as raw material such as rubber, plastic and textile industry.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

ใช้เป็นส่วนผสม หรือ ทา ชุบ ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตยาง อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกอุตสาหกรรมการผลิตสี อุตสาหกรรมการทำเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์

คุณสมบัติพิเศษ

• มีความทนทานต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี

• มีคุณสมบัติการไหลได้ดีที่อุณหภูมิต่ำ

APPLICATION

Used as raw material, paint, coat, dip or soak for many manufacturing such as Rubber manufacturing industry, Plastic manufacturing industry, Paint manufacturing industry, Furniture manufacturing industry, Textile manufacturing industry, Printing ink manufacturing industry

KEY FEATURES

• Good oxidation resistance

• Cold flow capability at low temperature