ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที ไฮโวลท์ 99 พลัส PTT HIVOLT 99 PLUS

พีทีที ไฮโวลท์ 99 พลัส PTT HIVOLT 99 PLUS

[PTT HIVOLT 99 PLUS] น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดผสมสารต้านทานการเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชั่น (Inhibited Type) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพพิเศษ ที่สามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน และมีความทนต่อการเกิดปฏิกิรยากับออกซิเจนได้ดี โดยไม่เสื่อมสภาพ มีค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า An inhibited type insulating oil for transformers, produced from high quality base oil and antioxidation additive, to prolong oil service life and exhibits high dielectric strength.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ Power Transformer และหม้อแปลงไฟฟ้าทุกประเภท เป็นฉนวนไฟฟ้าในคาร์ปาซิเตอร์และสวิชต์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า

คุณสมบัติพิเศษ

• มีคุณสมบัติในการต้านทานแรงดันไฟฟ้าสูง

• ทนความร้อนสูง มีอัตราการระเหยต่ำ ไม่สิ้นเปลืองน้ำมัน

• มีคุณสมบัติถ่ายเทความร้อนได้ดี ช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า

• ป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ดี ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน

• ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคลือบขดลวดทองแดง และส่วนประกอบภายในของอุปกรณ์

มาตรฐาน

• IEC 60296 : 2012 (Inhibited)

• IEC 61125 : 1992, Method C (Oxidation Stability)

APPLICATION

• Used to transfer heat in transformers, switch gears and other electric equipment.

• Suitable for use in Power Transformer, oil filled capacitors, circuit breakers, switches and other equipment.

KEY FEATURES

• High electrical resistance

• Provides thermal stability and does not generate flammable gas that cause transformer explosion.

• Good flow characteristic that leads to rapid heat transfer

• High flash point and low volatility

• Minimize oxidation reaction and sludge formation

• Compatible with wire coating material.

STANDARDS

• IEC 60296 : 2012 (Inhibited)

• IEC 61125 : 1992, Method C (Oxidation Stability)