ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที ไฮเทมป์ 600 PTT HITEMP 600

พีทีที ไฮเทมป์ 600 PTT HITEMP 600

[PTT HITEMP 600] น้ำมันถ่ายเทความร้อนชนิดทนความร้อนสูง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic และสารเพิ่มคุณภาพ Anti-Oxidant ทำให้ทนความร้อนได้สูง และยืดอายุการใช้งานของน้ำมันได้นาน High quality heat transfer fluids of superior thermal stability, produced from a highly refined paraffinic oils and contain anti-oxidation additives, which provide excellent thermal stability and long service life.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

เหมาะสำหรับระบบถ่ายเทความร้อนในอุตสาหกรรมทั่วไป ใช้กับระบบเปิดที่อุณหภูมิการใช้งานไม่เกิน 200 องศาเซลเซียส

คุณสมบัติพิเศษ

• ทนความร้อนสูงไม่แตกตัวง่าย อัตราการระเหยต่ำ จุดวาบไฟสูง ไหลง่าย

• ทนต่อการท้ำปฏิกิริยากับออกซิเจน

• ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ

APPLICATION

Suitable for open system with the operating temperature not exceed than 200°C

KEY FEATURES

• Exhibit excellent thermal and oxidation stability, resist formation of sludge.

• Having low volatility, high flash point and good low-temperature flow characteristics.

• Non-corrosive and non-toxic.