ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที ไฮเทมป์ 750 PTT HITEMP 750

พีทีที ไฮเทมป์ 750 PTT HITEMP 750

[PTT HITEMP 750] น้ำมันถ่ายเทความร้อน เกรดสังเคราะห์ 100% ผลิตจาก Diphenyl Oxide และ Biphenyls ที่มีค่าความจุความร้อนสูง ถ่ายเทความร้อนในสถานะที่ไอระเหย (Vapor Phase) สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดีที่อุณหภูมิสูงมาก และมีความทนทานต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดีมาก High quality synthetic heat transfer fluids , produced from diphenyl and diphenyl oxide suitable for heat transfer in vapor phase and contain anti-oxidation additives, which provide excellent thermal stability and long service life.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

เหมาะสำหรับระบบถ่ายเทความร้อนในที่ต้องการการถ่ายเทความร้อนในสถานะที่เป็นไอระเหย ใช้กับระบบปิดที่อุณหภูมิการใช้งานไม่เกิน 400 องศาเซลเซียส

คุณสมบัติพิเศษ

• ทนความร้อนสูงไม่แตกตัวง่าย อัตราการระเหยต่ำ จุดวาบไฟสูง ไหลง่าย

• ทนต่อการท้ำปฏิกิริยากับออกซิเจน

• ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ                                     

• ลดการเกิดคราบเขม่า

APPLICATION

Suitable for  close system in vapor phase with the operating temperature not exceed than 400°C

KEY FEATURES

• Exhibit excellent thermal and oxidation stability, resist formation of sludge.

• Having low volatility, high flash point and good low-temperature flow characteristics.

• Non-corrosive and non-toxic.                   

• Reduce soot formation in system