ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที เซอร์คูล่าร์ พี PTT CIRCULAR P

พีทีที เซอร์คูล่าร์ พี PTT CIRCULAR P

[PTT CIRCULAR P] น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงสำหรับงานอเนกประสงค์หรือใช้ในระบบหมุนเวียน (Circulating Oil) ทั่วไป มีคุณสมบัติโดดเด่นในการแยกน้ำ (Demulsibility) และมีคุณสมบัติการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นดีเยี่ยมเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานยาวนาน พร้อมทั้งช่วยป้องกันสนิม Premium-grade circulating oils designed for multi-purpose lubricanting and circulating systems. They provide excellent water separation (Demulsibility) and superior anti-oxidation to extend oil drain intervals along with rust and corrosion prevetions which helps to improve wear protection.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• เหมาะสำหรับใช้ในระบบหล่อลื่นแบบหมุนเวียนที่ต้องการน้ำมันที่มีคุณสมบัติในการแยกตัวกับน้ำได้ดี และใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ ในอุตสาหกรรมที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นที่มีสารป้องกันการเกิดสนิม และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 

• สามารถใช้ได้กับระบบแบริ่งที่มีภาระงานปานกลางและไม่ได้ต้องการคุณสมบัติ Extreme Pressure (EP)

• สามารถใช้งานเป็นน้ำมันระบบหยอดทิ้งได้

คุณสมบัติพิเศษ

• ทนความร้อน ป้องกันการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน และแยกตัวจากน้ำได้ดี

• คงทนต่อการเสื่อมสภาพ อายุการใช้งานยาวนาน

• มีคุณสมบัติในการต้านทานการกัดกร่อน และการเกิดสนิม

• ควบคุมการเกิดโคลนในน้ำมัน (Sludge) ได้ดี

มาตรฐาน

DIN 51524 Part 1

APPLICATION

• Designed for industrial circulating system where water demulsibility (water shedding) is concerned and multi-purpose lubricant in industrial where rust preventive and anti-oxidation oil is needed.

• Applicable for general industrial bearing where extreme pressure (EP) performance is not required.

• Can be used as once through oil.

KEY FEATURES

• Provide good thermal and oxidation stability along with  water separation characteristics

• Good oxidation stability which ensures long service life

• Provide good rust and corrosion protection

• Provide resistance to deposit formation

STANDARDS

DIN 51524 Part 1