ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที สไลด์เวย์ ออยล์ PTT SLIDEWAY OIL

พีทีที สไลด์เวย์ ออยล์ PTT SLIDEWAY OIL

[PTT SLIDEWAY OIL] น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงที่ถูกออกแบบเพื่อระบบรางเลื่อนของเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยเพิ่มคุณสมบัติด้านแรงเสียดทานเพื่อป้องกันการเลื่อนไถลและลื่นสะดุดของเครื่องจักรรางเลื่อนด้วยสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการลื่นสะดุด (Anti-slip/stick) พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน High performance lubricating oils, designed for use in machine tool slides and tables. They provide excellent fricional efficiency on slideways due to high performance tackiness and anti-slip/stick agents along with rust prevention and oxidation protection additives to offer extended performance.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• ออกแบบสำหรับใช้หล่อลื่นในระบบรางเลื่อนทั้งที่เป็นแบบแนวราบและแบบแนวดิ่ง

• แนะนำการใช้งานเบอร์ความหนือ ISO VG 32 หรือ 68 สำหรับระบบรางเลื่อนแนวราบ และ ISO VG 220 สำหรับใช้งานในระบบรางเลื่อนแนวดิ่ง

• PTT Slideway Oil 68 สามารถใช้กับระบบไฮดรอลิกได้ด้วย

คุณสมบัติพิเศษ

• ป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อน ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ

• สามารถเกาะติดรางเลื่อนได้ดี ทำให้ไม่เกิดการลื่นสะดุดของเครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสูง

มาตรฐาน

Cincinnati Milacron P-47, P-50

APPLICATION

• Designed for use in machine tool slideways both horizontal and vertical types.

• The low viscosity grades (ISO VG 32 and 68) are recommended for horizontal slide where the high viscosity grade (ISO VG 220) is recommended for vertical slide.

• PTT Slideway Oil 68 can also be used in moderate duty hydraulic system.

KEY FEATURES

• Preventing wear and corrosion of way and table for long-life service.

• Providing high lubricity to reduce friction and drag, and high accurate table positioning.

STANDARDS

Cincinnati Milacron P-47, P-50