ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที แมชชีน ออยล์ PTT MACHINE OIL

พีทีที แมชชีน ออยล์ PTT MACHINE OIL

[PTT MACHINE OIL ] น้ำมันหล่อลื่นสำหรับระบบหยอดทิ้งของเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานล้วน ช่วยหล่อลื่นและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร Lubricating oil for once through system in industrial. PTT Machine Oil helps to improve wear protection in machines and extends service life.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• ใช้กับระบบหยอดทิ้ง (Once Through) ในโรงงานอุตสาหกรรม

• เหมาะสําหรับการหล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องจักรทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเร็วรอบปานกลาง

คุณสมบัติพิเศษ

• ทนความร้อน คงสภาพได้ดี และไม่ระเหยง่ายที่อุณหภูมิสูง

• ไม่ทำปฏิกิริยากับชิ้นส่วนของเครื่องจักรช่วยหล่อลื่น

• ช่วยหล่อลื่น และยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

APPLICATION

• Designed to be used with once through feed system in industrial. 

• Suitable for general machine parts in industrial operated with moderate speed condition.

KEY FEATURES

• Thermal stability and low valatility at high temperature

• Non-reactive with machine parts

• Good machine lubrication and extend service life