ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที แก็สเทค 500 PTT GASTECH 500

พีทีที แก็สเทค 500 PTT GASTECH 500

[PTT GASTECH 500] น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่มีปริมาณเถ้าต่ำ และใช้ก๊าซเป็น เชื้อเพลิง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพที่เลือกสรรแล้ว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความคงตัว ต่อการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน และออกไซด์ของไนโตรเจน low sulfated ash high performance gas stationary engine oil made from high quality base stocks and selected additive to provide excellent oxidation and nitration stability.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีและไม่มีระบบเทอร์โบชาร์จ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง

ข้อควรระวัง : ในการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ควรเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีปริมาณเถ้าซัลเฟต (Sulfated Ash) และค่าความเป็นด่าง ( Total Base Number ) ตามที่ผู้ผลิตเครื่องยนต์แนะนำเป็นหลัก

คุณสมบัติพิเศษ

• มีความคงตัวต่อการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน และออกไซด์ของไนโตรเจนที่เป็นเลิศ

• ป้องกันการเกิดคราบสิ่งสกปรกที่ลูกสูบและภายในห้องเผาไหม้ได้ดี

• ป้องกันการสึกหรอ การกัดกร่อนของชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม

มาตรฐาน

ผ่านการทดสอบการใช้งานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ผลิตเครื่องยนต์ เช่น Waukesha Cogeneration , Dresser Rand , Caterpillar เป็นต้น (Pass the performance testing, required by the OEM, such as Waukesha Cogeneration, Dresser Rand and Caterpillar

APPLICATION

• Recommended to use with turbocharged and non - turbocharged stationary engines, which run on natural gas or bio-gas.

Note : For appropriate sulfated ash level and Total Base Number of gas stationary engine oil, please follow the OEM’s recommendation .

KEY FEATURES

• Excellent control of oil oxidation and nitration

• Improved piston cleanliness as well as to protect carbon deposits in combustion chamber

• Exceptional anti-wear and anti-scuff protection

STANDARDS

ผ่านการทดสอบการใช้งานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ผลิตเครื่องยนต์ เช่น Waukesha Cogeneration , Dresser

Rand , Caterpillar เป็นต้น (Pass the performance testing, required by the OEM, such as Waukesha Cogeneration, Dresser Rand and Caterpillar