ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที ไฮคอมซิน เอฟดี 270 PTT HYCOMSYN FD 270

พีทีที ไฮคอมซิน เอฟดี 270 PTT HYCOMSYN FD 270

[PTT HYCOMSYN FD 270] น้ำมันชนิดสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับเครื่องคอมเพรสเซอร์อัดอากาศแก๊ส กลุ่มไฮโดรคาร์บอน ผสมผสานสารเพิ่มคุณภาพคัดสรรพิเศษ ให้คุณสมบัติด้านการป้องกันการเกิดฟอง อีกทั้งช่วยลดการเกิดตะกอน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยินยอมของข้อกำหนดสารเติมแต่งอาหารจากรัฐบัญญัติ Premium grade fully-synthetic industrial gas compressor oils that formulated with special selected addiives for outstand enhancing foaming resistance and resistance of sludge formation. Moreover, it is approved as food grade lubricants by Federal Food, Drug and Cosmetic Act.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

ออกแบบสำหรับเครื่องไฮเปอร์คอมเพรสเซอร์ ที่ใช้อัดแก๊ส กลุ่มไฮโดรคาร์บอน เช่น มีเทน บิวเทน โพรเทน

คุณสมบัติพิเศษ

• รับภาระหนักและประสิทธิภาพการหล่อลื่นที่สูงส่งผลให้ลดการสึกหรอและเพิ่มอายุการใช้งานของกระบอกสูบ

• การละลายของก๊าซเอทิลีนในผลิตภัณฑ์ต่าเทียบกับ White mineral oil และ PIB

• เป็นของเหลวมีความคงตัว ไม่กัดกร่อน จุดวาบไฟสูงและดัชนีความหนืดสูง

• สัมประสิทธิ์ ความดัน-ความหนืดต่าส่งผลให้ PTT Hycomsyn สามารถไหลได้ภายใต้สภาวะความดันสูง

มาตรฐาน

Federal Food, Drug and Cosmetic Act, citation CFR 178.3570

APPLICATION

Designed for hypercompressor which compressor hydrocarbon such as methane, butane, propane

KEY FEATURES

• Superior load carrying and lubricant performance leading to minimize wear and extend cylinder life

• Low ethylene solubility compare to white mineral oil and PIB

• Stable, non-corrosive, high flash point and high viscosity index liquid

• Low pressure-viscosity coefficient which allow PTT Hycomsyn flow under high pressure condition

STANDARDS

Federal Food, Drug and Cosmetic Act, citation CFR 178.3570