ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที เทอร์บิน อี พี PTT TERBIN EP

พีทีที เทอร์บิน อี พี PTT TERBIN EP

[PTT TERBIN EP] น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงสำหรับระบบเทอร์ไบน์ที่มีชุดเกียร์ทด ด้วยการผสมสารรับแรงกดคุณภาพสูง (EP: Extreme Pressure Additive) ทำให้สามารถปกป้องชุดเกียร์ทดในระบบเทอร์ไบน์ได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในด้านการต้านทานการเสื่อมสภาพและทนต่ออุณหภูมิสูง Premium industrial turbine oils which formulated with high quality extreme pressure additive (EP: Extreme Pressure Additive) to perform excellent protection for turbine with reduction gear sets. They also offer unique combination of oxidation and thermal stability which results in long drain interval and provide high performance wear protection along with sludge- varnish prevention, superior demulsibility and low foaming formation to maintain machine efficiency.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบเทอร์ไบน์ที่ขับด้วยแก๊สหรือไอน้ำที่ใช้อุณหภูมิสูง และมีชุดเกียร์ทดหรือเทอร์ไบน์ซึ่งระบุให้ใช้น้ำมันหล่อลื่นชนิดที่มีสารรับแรงกดและสามารถใช้ได้กับระบบเทอร์ไบน์กังหันน้ำทั่วไป

• ใช้ในระบบอื่นๆที่มีความต้องการป้องกันสนิมและการเกิดออกซิเดชั่นสูง 

• ใช้กับระบบไฮดรอลิกควบคุมที่มีแรงดันปานกลาง และปั๊มสูญญากาศที่มีความต้องการใช้น้ำมันแบบอเนกประสงค์ (R&O type)

คุณสมบัติพิเศษ

• เพิ่มสารรับแรงกด (EP) สามารถใช้งานได้ดีกับระบบเทอร์ไบน์ที่ต้องการการปกป้องชุดเกียร์ทด

• คงทนต่อการเสื่อมสภาพ ช่วยยืดอายุการใช้งานน้ำมันหล่อลื่น

• มีคุณสมบัติที่ดีในการต้านทานการกัดกร่อนและการเกิดสนิม

• มีความคงทนต่อสภาพความร้อนและความชื้นสูง แยกตัวจากน้ำได้ดี

• ควบคุมการเกิดโคลนในน้ำมัน (Sludge) ไม่ทำให้ไส้กรองอุดตัน

มาตรฐาน

• DIN 51515 Part 1 (L-TD)

• DIN 51524 Part 1 (HL)

• BS 489 (CIGRE)

• General Electric GEK 32 568 F

• GEK 107395

• GEK 101941A (FZG/FLS = 8)

• Siemens/KWU TLV 9013/04-01

APPLICATION

• Suitable for industrial steam or gas turbines with reduction gear sets where extreme pressure or anti-wear performance is required and can be recommended for water turbine lubrication.

• Various application where rust and oxidation prevention is required.

• Can be used in hydraulic control systems, vacuum pump, and general transmission systems as rust and oxidation inhibited (R&O) oil.

KEY FEATURES

• Extreme pressure property (EP) to protect turbine wite reduction gear set

• Provide excellent oxidation stability and long service life

• Offer high protection against corrosion and rust on metal surface

• Good thermal stability and water separation characteristics

• Minimize sludge formation and filter blocking

STANDARDS

• DIN 51515 Part 1 (L-TD)

• DIN 51524 Part 1 (HL)

• BS 489 (CIGRE)

• General Electric GEK 32 568 F

• GEK 107395

• GEK 101941A (FZG/FLS = 8)

• Siemens/KWU TLV 9013/04-01