ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที ไฮดรอลิค ไบโอซิน PTT HYDRAULIC BIOSYN

พีทีที ไฮดรอลิค ไบโอซิน PTT HYDRAULIC BIOSYN

[PTT HYDRAULIC BIOSYN] น้ำมันไฮดรอลิกอุตสาหกรรมชนิดสังเคราะห์ ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของการย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติประเภท HEES (Environmentally acceptable hydraulic fluids: ISO 15380) ทำให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม EPA Vessel General Permit (VGP) Premium grade fully-synthetic hydraulic fluids that provide unique ability for biodegradability. They are classified as HEES fluid (Environmentally acceptable hydraulic fluids: ISO 15380) which conform to EPA Vessel General Permit (VGP). They also offer superior anti-wear protection along with high viscosity index to achieve maximum efficiency in all temperature conditions and proficiently resist oil degradation and deposit formation to extend oil drain intervals.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• ออกแบบสำหรับระบบไฮดรอลิกที่มีการทำงานในช่วงอุณหภูมิกว้างและบริเวณที่มีข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม (ISO HEES category)
• เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกในเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในงานก่อสร้าง เหมือง และการเกษตร
• สามารถแนะนำใช้ได้กับในอุปกรณ์บนเรือเดินสมุทร (Marine Applications) ที่มีความต้องการน้ำมันหล่อลื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติพิเศษ

• ค่าดัชนีความหนืดสูงและมีจุดไหลเทต่ำ ทำให้มีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดีในช่วงอุณหภูมิสูงไปจนถึงอุณหภูมิต่ำ
• ให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ และสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติได้มากกว่า 60% (>60% Biodegradability by OECD 301B)
• ป้องกันการกัดกร่อนและการสึกหรอดีเยี่ยม ส่งผลให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรยาวนานยิ่งขึ้น
• ทนต่อความร้อนและการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนดีเยี่ยม ช่วยป้องกันการเกิดคราบจับติดได้ดี และมีอายุการใช้งานยาวนาน
• ทนต่อการเกิดปฏิกิริยากับน้ำได้ดี ลดการเสื่อมสลายของเคมีเมื่อถูกใช้งานในสภาวะที่ต้องเจอกับน้ำ

มาตรฐาน

• ISO 15380 HEES 
• MAG (Cincinnati Milacron) P-68, P-69, P-70
• Bosch Rexroth RD 90220-1 
• Parker (formerly Denison) HF-1, HF-2, HF-6
• Eaton 03-401-2010
• Vessel General Permit (VGP)

APPLICATION

• Designed for industrial hydraulic systems which operate in wide temperature range and environmentally sensitive areas where ISO HEES category hydraulic fluids are recommended. 

• Suitable for hydraulics of mobile, construction, mining and agricultural equipment. 

• Recommended for marine applications requiring environmentally acceptable lubricants (EALs).

KEY FEATURES

• High viscosity index and low pour point properties which can be used efficiently in board operating temperature range

• Provide low environmental impacts and high biodegradability more than 60% by OECD 301B.

• Excellent wear and corrosion protections which result in extending service life of machine

• Excellent thermal and oxidative stability to reduce oil degradation and deposit formation extending oil drain intervals

• Offer excellent hydrolytic stability to resist chemical decomposition in the presence of water

STANDARDS

• ISO 15380 HEES 

• MAG (Cincinnati Milacron) P-68, P-69, P-70

• Bosch Rexroth RD 90220-1 

• Parker (formerly Denison) HF-1, HF-2, HF-6

• Eaton 03-401-2010

• Vessel General Permit (VGP)