ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

ซีเทค 4000 SEATECH 4000

ซีเทค 4000 SEATECH 4000

[SEATECH 4000] น้ำมันเครื่องเกรดเดี่ยวคุณภาพสูง เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมงสมรรถนะสูงที่ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเป็นเชื้อเพลิง High performance monograde diesel engine oil. Suitable for fishing vessels using high speed diesel fuel.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมงที่ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเป็นเชื้อเพลิง สภาพงานทั่วไปจนถึงงานหนัก

• ใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปที่ต้องการน้ำมันในระดับ API CE หรือต่ำกว่า

คุณสมบัติพิเศษ

• รักษาความสะอาด และลดการเกิดคราบโคลนดีเยี่ยม

• ปกป้องเครื่องยนต์ตลอดการใช้งาน

• ป้องกันสนิม และการกัดกร่อนจากน้ำทะเล

มาตรฐาน

• API CE

• ACEA E2

• MB 228.0

• JAPANESE CD

• ALLISON C-4

APPLICATION

• Suitable for fishing vessels that use high speed diesel fuel under normal and severe conditions

• Well suitable to all diesel engines which are recommended for a usage of API CE or lower standard engine oil

KEY FEATURES

• Provide engine cleanliness and prevent sludge formation

• Provide high engine protection

• Prevent rust and corrosion from sea water

STANDARDS

• API CE

• ACEA E2

• MB 228.0

• JAPANESE CD

• ALLISON C-4