ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พาวเวอร์-อาร์ เอาท์บอร์ด POWER-R OUTBOARD

พาวเวอร์-อาร์ เอาท์บอร์ด POWER-R OUTBOARD

[POWER-R OUTBOARD] ฟิล์มน้ำมันแข็งแรงพิเศษให้การปกป้องพิเศษแม้ในสภาวะรอบจัด ป้องกันรอยครูดกร่อน ลูกสูบติด และแหวนตาย ป้องกันสนิม และการกัดกร่อนจากน้ำทะเล เผาไหม้สะอาด ยืดอายุหัวเทียน High Performance 2-stroke outboard oil. Recommended for high performance of 2-stroke jet skis, speed boats and PWCs. Recommend use at ratio 50:1 (fuel and lubricant).

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• ฟิล์มน้ำมันแข็งแรงพิเศษให้การปกป้องพิเศษแม้ในสภาวะรอบจัด

• ป้องกันรอยครูดกร่อน ลูกสูบติด และแหวนตาย

• ป้องกันสนิม และการกัดกร่อนจากน้ำทะเล

• เผาไหม้สะอาด ยืดอายุหัวเทียน

คุณสมบัติพิเศษ

• ฟิล์มน้ำมันแข็งแรงพิเศษให้การปกป้องพิเศษแม้ในสภาวะรอบจัด

• ป้องกันรอยครูดกร่อน ลูกสูบติด และแหวนตาย

• ป้องกันสนิม และการกัดกร่อนจากน้ำทะเล

• เผาไหม้สะอาด ยืดอายุหัวเทียน

มาตรฐาน

NMMA TC-W3

ราคาขายปลีก: 1,030 บาท (5 ลิตร)210 บาท (1 ลิตร)

APPLICATION

• High film strength for superior protection under high rpm.

• Protect piston scratch and ring sticking problems

• Prevent rust and corrosion from sea water

• Prolong spark plug life and reduce smoke

KEY FEATURES

• High film strength for superior protection under high rpm.

• Protect piston scratch and ring sticking problems- Prevent rust and corrosion from sea water

• Prolong spark plug life and reduce smoke

STANDARDS

NMMA TC-W3

Retail Price: 1,030 THB (5 litres)210 THB (1 litre)