ผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อทุกภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เราเข้าใจดีว่าการจะให้ธุรกิจมีกำไร คือการให้รถบรรทุกและเครื่องจักรอยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง คุณจะต้องมั่นใจได้ 100% ว่าเครื่องจักรของคุณจะมีประสิทธิภาพที่ดีตลอดไปและรถบรรทุกของคุณจะสามารถใช้ได้ในทุกเวลาที่คุณต้องการและเพื่อประสิทธิผลสูงสุดสำหรับรถบรรทุกของคุณ บริษัทฯขอ นำเสนอผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และจาระบีที่ตอบสนองในทุกความต้องการของคุณ ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นโรงงานประเภทใด  อยู่ในอุตสาหกรรมใด บริษัทฯจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมหลากหลายรายการที่ตรงกับการใช้งานของคุณ  เพื่อให้คุณได้มาซึ่งศักยภาพสูงสุดในการผลิต

ผลิตถัณฑ์หล่อลื่นสำหรับภาคยานยนต์

ผลิตถัณฑ์หล่อลื่นสำหรับภาคอุตสาหกรรม