การปฐมพยาบาล

การปฐมพยาบาล (FIRST AID MEASURE)

1. กรณีสัมผัสทางผิวหนัง (Skin Contacting)

     - ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วย สบู่ และ น้ำหลายๆครั้ง(Flush with large amounts of water, use soap if available)

     - เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้าที่มีการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ออก และนำไปทำความสะอาด (Remove grossly contaminated clothing, including shoes, and launder before reuse.)

2. กรณีสัมผัสทางตา (Eye Contacting)

     - ล้างตาด้วยน้ำอย่างน้อย 15 นาที แล้วจึงไปพบแพทย์(Flush with fresh water for 15 minute. If irritation persists, get medical attention.)

3. กรณีสัมผัสโดยการหายใจ (Inhalation)

     - รีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ แล้วจึงรีบปรึกษาแพทย์ (Remove to fresh air. Obtain medical attention in all case)

4 กรณีสัมผัสโดยการกลืนกิน (Ingestion)

     - ห้ามทำให้ผู้ป่วยอาเจียน และรีบนำไปส่งแพทย์ (If swallow, DO NOT induce vomiting. Keep at rest. Get prompt medical attention.)ข้อมูลจาก ปตท. จำกัด (มหาชน)