ผลิตภัณฑ์น้ำมันเบรค

 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที เรดิเอเตอร์ คูลแลนท์
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : N/A
  คำอธิบาย : PTT RADIATOR COOLANT : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำยารักษาหม้อน้ำรถยนต์ชนิดพิเศษที่ผลิตจากสารเคมีสังเคราะห์จำพวก เอทิลีนไกลคอล ซึ่งจะช่วยเพิ่มจุดเดือดของน้ำให้สูงขึ้น และสารเพิ่มคุณภาพที่มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิมและการกัด กร่อนของโลหะในระบบระบายความร้อนของรถยนต์ทั้งเก่าและใหม่...
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที แบตเตอรี่ ฟลูอิด
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : มอก. 19-2536
  คำอธิบาย : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำกลั่นคุณภาพสูงพิเศษ เหมาะสำหรับเติมแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)