ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น รถแทรคเตอร์,รถไถ

 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไดนาแทรค
  ความหนืด : SAE 15W-40
  มาตรฐาน : API CF-4 / CF / SG, ACEA E2, MB 228.1, MAN 271, MACK EO-K/2, ALLISON C-4
  คำอธิบาย : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 15W-40 คุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน API CF-4/SG พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในเครื่องจักรกลการเกษตร ส้าหรับงานภาคเกษตรกรรม
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที วี-120 มอเตอร์ออยล์
  ความหนืด : SAE 40
  มาตรฐาน : API SD/CC, MIL-L2104B
  คำอธิบาย : PTT V-120 MOTOR OIL : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน ชนิดเกรดเดี่ยว SAE 40 คุณภาพตามมาตรฐาน API SD/CC
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที วี-120 ดีเซล
  ความหนืด : SAE 40, 50
  มาตรฐาน : API CC/SD, MIL-L-2104B
  คำอธิบาย : PTT V-120 DIESEL : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน API CC/SD และมีเบอร์ความหนืด SAE 40
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที วี-เทค
  ความหนืด : SAE 40
  มาตรฐาน : API CC/SC
  คำอธิบาย : PTT V-TECH เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล SAE 40 ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน API CC/SC พัฒนาขึ้นมาใช้ในงานภาคกสิกรรมโดยเฉพาะ