น้ำมันเครื่องอัดอากาศ

 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ไฮคอมซิน เอฟ 270
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : Federal Food, Drug and Cosmetic Act, citation CFR 178.3570
  คำอธิบาย : PTT Hycomsyn F 270 สารสังเคราะห์พอลิแอลคิลีน ไกลคอลใช้ในเครื่องไฮเปอร์คอมเพรสเซอร์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยเพิ่มความดันสูง ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้ปริมาณสารหล่อลื่นที่ใช้และความต้องการในการซ่อมบำรุง...
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที คอมเพรซเซอร์ออย เอส
  ความหนืด : ISO VG 32, 46, 68
  มาตรฐาน : N/A
  คำอธิบาย : PTT Compressor Oil S เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor Oil) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารป้องกันปฏิกริยาออกซิเดชั้น สารกันสนิม สารป้องกันการเกิดฟอง และป้องกันการสึกหรอ...
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที คอมเพรสเซอร์ ออยล์
  ความหนืด : ISO VG 46, 68, 100, 150
  มาตรฐาน : มาตรฐาน
  คำอธิบาย : PTT Compressor Oil เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นชนิดไม่มีเถ้า (Ashless Oxidation Inhibitor) มีส่วนผสมของ...