ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษ

 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ไฮเท็มป์
  ความหนืด : ISO VG 32, 46
  มาตรฐาน : N/A
  คำอธิบาย : PTT Hitemp เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันถ่ายเทความร้อนชนิดทนความร้อนสูง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic และสารเพิ่มคุณภาพ Anti-Oxidant ทำให้ทนความร้อนได้สูง และยืดอายุการใช้งานของน้ำมันได้นาน
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ไฮโวลท์ 99
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : ASTM D 3487 : 2000 (Type II), IEC 60296 : 2003 (Inhibited)
  คำอธิบาย : PTT Hivolt 99 เป็นน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดผสมสารต้านทานการเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชั่น (Inhibited Type) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพพิเศษ ที่สามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน โดยไม่เสื่อมสภาพ มีค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Dielectric Strength) สูง
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ไฮโวลท์ 88
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : BS 148: 1998 Class I & II, IEC 60296 : 2003 (Uninhibited)
  คำอธิบาย : PTT Hivolt 88 เป็นน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดไม่ผสมสารต้านทานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Uninhibited Type) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพพิเศษ จึงสามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน โดยไม่เสื่อมสภาพเร็ว มีค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Dielectric Strength) สูง
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ไฮฟรีซ อาร์
  ความหนืด : ISO VG 68
  มาตรฐาน : BS 2626 : 1992, DIN 51503
  คำอธิบาย : PTT Hifreeze R เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องทำความเย็น ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Naphthenic คุณภาพสูงจึงมีคุณสมบัติป้องกันการรวมตัวกับออกซิเจนได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรม