เมทานา 2740

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ความหนืด SAE 40 มีปริมาณเถ้าปานกลาง สมรรถนะสูง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษ ส้าหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่าความคงตัวต่อการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนและออกไซด์ของไนโตรเจนที่ดีเยี่ยม เพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่น และสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น
คุณสมบัติพิเศษ :
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสะอาด และป้องกันการเกิดคราบสิ่งสกปรกที่ลูกสูบและภายในห้องเผาไหม้
  • ควบคุมการกัดกร่อนชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์อันเนื่องมาจากกรดที่เกิดจากการเผาไหม้ ได้อย่างดีเยี่ยม
  • ป้องกันการสึกหรอ และการครูดกร่อนชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทนต่อการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน และออกไซด์ของไนโตรเจนที่เป็นเลิศ สามารถคงความหนืดที่เหมาะสมตลอดอายุการใช้งาน
  • ลดการสึกหรอของวาล์ว และบ่าวาล์ว (Valve Recession) ได้ดีเยี่ยม
  • อายุการใช้งานของน้ำมันยาวนานขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพก๊าซที่ใช้
ลักษณะการใช้งาน :
  • ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ก๊าซ ที่เป็นต้นกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือเครื่องอัดก๊าซ ที่มีและไม่มีระบบเทอร์โบชาร์จ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง
  • ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซที่มีสารประกอบกำมะถัน เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์
  • ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศ
มาตรฐานอ้างอิง : N/A
Select open PDF File : Methana 2740