พีทีที ไฮคูล เอ็มแอล

PTT Hicool ML เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตัดกลึงโลหะ ชนิดกึ่งสังเคราะห์ มีคุณสมบัติการหล่อลื่นได้ดีเป็นพิเศษ เหมาะส้าหรับงานตัดกลึงโลหะโลหะทั่วไป นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติต้านทานการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและ เชื้อราได้ดี ท้าให้มีอายุการใช้งานยาวนานโดยไม่บูดเสีย
คุณสมบัติพิเศษ :
  • มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ดีเยี่ยม ทำให้การตัดกลึงได้ผิวชิ้นงานเรียบ
  • มีคุณสมบัติหล่อเย็น หรือระบายความร้อนจากกระบวนการตัดกลึงได้ดี
  • มีคุณสมบัติช่วยป้องกันสนิม และการกัดกร่อน ให้กับเครื่องมือตัด และชิ้นงานได้ดีมาก
  • มีคุณสมบัติต้านทานการเกิดฟองได้ดี
  • มีคุณสมบัติต้านทานการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราได้ดี ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานโดยไม่บูดเสีย
  • ไม่มีองค์ประกอบของสารที่อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน เช่น Chlorine และ Nitrate / Nitrite
ลักษณะการใช้งาน :
  • ใช้ผสมน้ำในอัตราส่วนตามความเหมาะสมของลักษณะการใช้งาน ดังตัวอย่างในตาราง

Metal / Process

Drilling

Milling

Tapping

Reaming

Cast Iron

4-6%

4-6%

6-8%

8-10%

Mild Steel

4-6%

4-6%

6-8%

8-10%

Alloy Steel

6-8%

6-8%

8-10%

10-12%มาตรฐานอ้างอิง : N/A
Select open PDF File : PTT HICOOL ML
Material Safety Data Sheet
Product Data Sheet