พีทีที รับโฟล

PTT Rubflo เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพิเศษ ใช้สำหรับกระบวนการ การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นชนิดนี้ได้
คุณสมบัติพิเศษ :
  • มีความสามารถในการละลายสูง ทนความร้อนสูง
ลักษณะการใช้งาน :
  • ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นเป็นส่วนผสม
  • ใช้เป็นสารหล่อลื่นงานเบาแบบหยอดทิ้ง อย่างประหยัด
มาตรฐานอ้างอิง : N/A
Select open PDF File : PTT RUBFLO 101L, 101M, 101H
Material Safety Data Sheet
Product Data Sheet