พีทีที ไฮโวลท์ 88

PTT Hivolt 88 เป็นน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดไม่ผสมสารต้านทานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Uninhibited Type) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพพิเศษ จึงสามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน โดยไม่เสื่อมสภาพเร็ว มีค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Dielectric Strength) สูง
คุณสมบัติพิเศษ :
  • ทนความร้อนสูงโดยไม่แตกตัวง่าย ไม่เกิดก๊าซไวไฟที่เป็นเหตุทำให้หม้อแปลงระเบิด
  • มีจุดวาบไฟ และอัตราการระเหยต่ำ ไม่สิ้นเปลืองน้ำมัน
  • ไหลง่าย ทำให้สามารถถ่ายเทความร้อนได้ด
  • ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคลือบขดลวดทองแดง
ลักษณะการใช้งาน :
  • ช่วยระบายความร้อนและเป็นฉนวนไฟฟ้า ในหม้อแปลงไฟฟ้า และสวิทซ์เกียร์
  • เป็นฉนวนไฟฟ้าในคาปาซิเตอร์ สวิทซ์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า
มาตรฐานอ้างอิง : BS 148: 1998 Class I & II, IEC 60296 : 2003 (Uninhibited)
Select open PDF File : PTT Hivolt 88
Material Safety Data Sheet
Product Data Sheet